Buro InBewust

Systemische coaching & Ervaringsdeskundigheid

SYSTEMISCHE COACHING

                                                                                                                  

 SYSTEEM
Ieder persoon is onderdeel van een systeem. Een leefsysteem, een werksysteem , een gezins- en familiesysteem. Het systeem waarin je je begeeft roept gedrag op, iedere actie vraagt om een reactie. Het familiesysteem waar je vandaan komt vormt een onbewuste voedingsbodem van jouw gedrag. Later worden deze gedragspatronen bewust en onbewust aangevuld door gedrag wat jij ontwikkelt in relatie tot jouw eigen ervaringen. 

GEDRAG
Wanneer gedrag zich herhaalt ontstaat een gedragspatroon. Sommige gedragspatronen ontstaan bewust, andere patronen ontstaan onbewust. Sommige gedragspatronen zijn prettig, sommige niet. Gedragspatronen dienen om te kunnen functioneren in het systeem waar je vandaan komt of waar je je in begeeft.

INZICHT
Wat nu als bepaalde patronen je in de weg gaan staan? Of zich zo gaan ontwikkelen dat je er geen grip meer op hebt? Wat als een bepaald gedragspatroon jouw levensgeluk in de weg staat ? En wat als jij een gedragspatroon zou willen doorbreken, maar je niet weet hoe?

INVLOED
Buro InBewust biedt de mogelijkheid om vanuit systemisch perspectief op onderzoek te gaan naar de oorsprong en de functie van terugkerend gedrag. Inzicht in de oorsprong en functie van bepaalde gedragspatronen biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en je gedragspatroon bewust te doorbreken. 

 

Systemische coaching o.a.voor :
Individuele coaching  
Familie coaching
Loopbaan coaching
Reintegratie coaching
Team coaching 


 
COACHING VANUIT ERVARINGSDESKUNDIGHEID

                                                                                                                                            

(H)ERKENNING
Op basis van herkenning, erkenning en begrip van ‘binnenuit’ wordt aangesloten op de principes van herstelondersteunende zorg, methodische zelfhulp en de kernwaarden van ervaringsdeskundigheid.

HERSTEL
Het kenmerk van coaching vanuit ervaringsdeskundigheid is dat de eigen ervaring en kennis van de coach in dienst staat van het herstelproces van de ander. Onder het herstelproces wordt verstaan: het unieke, persoonlijke proces waarin de persoon het eigen leven weer inhoud geeft. Het herstelproces leidt tot een hernieuwd zelfgevoel en identiteit.

EIGEN REGIE
Bij coaching vanuit ervaringsdeskundigheid ligt de nadruk op het verkrijgen en ontwikkelen van inzicht en invloed op de eigen regie met oog voor het systeem waarin men zich begeeft.

Indien gewenst wordt een combinatie van systemische coaching en coaching vanuit ervaringsdeskundigheid aangeboden.  

 

Ervaringsdeskundigheid o.a. op het gebied van:
Familie/Naasten GGZ
Kopp/Brus 
Eetstoornissen 


   


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2-daagse training voor inzicht en invloed op mantelzorg

 MANTELZORG SYSTEMISCH  BEKEKEN 


MANTELZORG

Mantelzorg is de zorg voor een ander waar je niet bewust voor gekozen hebt, mantelzorg overkomt je. De wijze waarop je de mantelzorg uitvoert en ervaart wordt gevormd en beïnvloed door jouw eigen systeem en jouw systeem van herkomst. Wanneer je meer inzicht en invloed wilt op de manier waarop jij je rol als mantelzorger vervult en ervaart is het interessant deze rol en positie systemisch te onderzoeken. 

OPZET:
In deze training komt de theorie kort aan bod. We besteden vooral onze tijd om door opdrachten en oefeningen vanuit deze theorie naar jezelf te kijken. 

VOOR WIE:
De training Mantelzorg Systemisch Bekeken is geschikt voor iedereen die zorgen heeft vóór of zorgen heeft óm een naaste of familielid, of dit heeft gehad. 
De training is niet specifiek bedoeld als deskundigheidsbevordering voor professionals. 

  • IN DEZE TRAINING:
    Leer je over (familie)systemen en trauma
    Ga je op onderzoek in je eigen leven en (zorg)situatie
     Leer je over positie, patronen en verlangen

 NA DEZE TRAINING:
Herken je onbewuste patronen in je zorg voor de ander
Kun je met een andere bril kijken naar jouw zorgsituatie
Ben je gestart met bewustwording van jouw trauma(s)
Is er (meer) contact met jouw verlangen

 TRAINERS:
Erna Jans en Audrey van Harn-Pennings

INVESTERING:
Dit is een 2-daagse training. We werken beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur
De kosten zijn € 250,- (vrij van BTW), incl. lunch

Data: 29 en 30 maart 2019 / 5 en 6 juli 2019 / 27 en 28 september 2019
Locatie: Almelo of Enschede 
Aanmelden: via contactformulier o.v.v. Mantelzorg Systemisch Bekeken

Aantal deelnemers: minimaal 6 - maximaal 10


in samenwerking met Erna Jans, Ontmoeting Op de Grens  http://ontmoetingopdegrens.nl